ساعت فلش

ارتباط با دانش آموزان
فرايند نور:
1- موجب ديدن اجسام مي شود.
2- موجب عمل غذاسازي گياهان مي شود.
3- باعث كاركردن كليه وسايل نوري مي شود.

4- موجب تغيير رنگ لباس و پارچه مي شود.

براي آنكه جسمي ديده شود، بايد از آن جسم نور به چشم برسد، بنابر اين جسم يا بايد از خودش نور تابش كند و يا نورهايي را كه برآن تابيده شده است، به طرف چشم بيننده بازتاب دهد.
به همين دليل اجسام به دو دسته تقسيم مي شوند.
1- اجسام منير يا چشمه ي نور: اجسامي كه از خود نور توليد مي كنند. مانند خورشيد، لامپ روشن، شمع روشن، چوب در حال سوختن
2- اجسام غير منير: اين اجسام از خود نوري تابش نمي كنند، بلكه نوري را كه از چشمه هاي نور به آن ها تابيده است به طرف چشم، باز مي گردانند، در نتيجه ما مي توانيم آن ها را ببينيم.


بازهم یک آزمایش دیگه!!!

براي نشان دادن انتشار نور به خط راست آزمايشي را طراحي و اجرا کنيد.

جواب: مطابق شكل مقابل در وسط سه مقوا سوراخ هاي كوچكي ايجاد مي كنيم و يك وجه آنها را طوري تا مي كنيم كه بتوانند بطور قائم بايستند. سپس شمعي را روشن مي كنيم و مقوا هارا طوري در مقابل شمع پشت سر هم رديف مي كنيم كه وقتي از طرف ديگر نگاه ميكنيم. شمع روشن را ببينيم. در صورتيكه يكي از مقواها را اندكي جابجا كنيم ديگر شمع را نخواهيم ديد. اين آزمايش نشان مي دهد كهنور به خط مستقيم حركت مي كند.


سايه چگونه تشكيل مي شود و بر چند نوع است؟

هرگاه جسم كدري را در مقابل چشمه نوري قرار دهيم در پشت جسم فضاي تاريكي پديد مي آيد كه آنرا سايه مي نامند. سايه به دو صورت توسط چشمه هاي نقطه اي و گسترده ايجاد مي شود. در چشمه نقطه اي فقط سايه تشكيل مي شود اما در چشمه گسترده علاوه بر سايه نيم سايه نيز ظاهر مي شود.

انتشار نور از چشمه ي نقطه اي به خط راست و وجود جسم کدر در مسير نور، سبب تشکيل سايه در طرف ديگر جسم کدر شده است.


!توجه!

دوستان تیزهوش لطفا بعد از خواندن سوالات جواب آنها را به صورت نظر بنویسید.ممنووووووووووون!!!


بچه ها اگه این آزمایش ها رو انجام دهید بیشتر با تابش نور آشنا میشوید

وسيله هاي آزمايش: چراغ قوه - يک تکه مقواي نسبتاً ضخيم - پرگار - قيچي - تيغ - نوارچسب.
١- از مقوا دايره اي به اندازه ي سطح شيشه چراغ قوه ببريد.
٢- شکافي به عرض يک تا دو ميليمتر مطابق شکل (٤-٢-الف) بر روي مقوا ايجاد کنيد.

٣- مقوا را بر دهانه ي چراغ قوه طوري نصب کنيد که آن را به طور کامل بپوشاند و از اطراف دهانه ، نور بيرون نيايد.
٤- در مکاني که خيلي روشن نباشد، چراغ قوه را مطابق شکل (٤-٢-ب) در لبه ي ميز ، نگهداريد.
٥- چراغ قوه را روشن کنيد، باريکه ي نور را بر سطح ميز خواهيد ديد.

جواب: ازمايش را مطابق دستور كار انجام مي دهيم. مشاهده مي شود باريكه نور به خط مستقيم حركت مي كند.


پرتو نور چيست و چگونه نشان داده مي شود؟

يك باريكه خيلي نازك نور را پرتو مي نامند. پرتو نور توسط يك خط راست با پيكاني كه جهت انتشار نور را نشان مي دهد، نمايش داده مي شود.

جهت تابش نور


چشمه نور چيست؟

محلي كه از آنجا نور تابيده مي شود، منبع يا چشمه نور مي نامند.

چشمه هاي نور چند نوعند؟

دو نوع: چشمه نقطه اي - چشمه گسترده.

چشمه نقطه اي نور چگونه است؟

هرگاه منبع تابش نور به صورت روزنه اي كوچك باشد، آنرا چشمه نقطه اي نور مي نامند.

چشمه گسترده نور چگونه است؟

هرگاه منبع تابش نور بزرگ باشد چشمه گسترده نور ناميده مي شود. در واقع هر چشمه گسترده شامل تعداد زيادي چشمه نقطه اي است. مانند خورسيد يا يك لامپ روشن.


سوالات

۱-فاصله ی جسمی تا آیینه۵متر است.اگر آیینه ثابت باشدوجسم۲متر عقب برود فاصله ی بین جسم و تصویرش چند متر می شود؟

۱)۴ ۲)۱۰ ۳)۱۴ ۴)۵

۲-برای دیدن شیء باید نور از:

۱)آن به جسم برسد ۲)چشم به جسم رسیده و باز گردد

۳)چشم به آن برسد ۴)جسم به چشم رسیده و باز گردد

۳-ماه و زمین و خورشیدچگونه قرار گیرند تا خسوف روی دهد؟

۱)در روز:ماه بین زمین وخورشید قرار گیرد

۲)درروز:زمین بین ماه وخورشید قرار گیرد

۳)درشب:خورشید بین ماه وزمین قرار گیرد

۴)درشب:زمین بین ماه وخورشیدقرار گیرد

۴-کسوف زمانی اتفاق می افتد که:

۱)زمین در سایه ی ماه باشد ۲)ماه در سایه ی زمین باشد

۳)خورشید در سایه ی زمین باشد ۴)خورشید در سایه ی ماه باشد

۵-هر گاه یک دسته پرتو موازی را به سطح آیینه تخت بتابانیم بازتاب.........خواهد بود.

۱)واگرا ۲)همگرا ۳) پرتو های نا منظم ۴)موازی

۶-کدام یک از جسم هایزیر کدر است؟

۱)نایلون ۲)شیشه مات ۳)مقوا ۴)هوا

۷-تصویر خود رادر کاغذنمی بینیم چون:

۱)نور را باز تاب می کند

۲)نور را بازتاب نمی کند

۳)نور را جذب می کند

۴)نور را نا منظم بازتاب می کند

۸-اگر پرتو نوری به طور عمودبرآیینه بتابد٬چگونه بازتابش می گردد ؟

۹-چراآیینه نور رابهتر از شیشه ی معمولی منعکس می کند؟


رنگ

رنگبازتابی از نور است که به شکل‌های متفاوتی در می‌آید و این بازتاب مجموعهٔ وسیعی را شامل می‌شود.

اگر یک ناحیه باریک از طول موج‌های نور مرئی توسط ماده جذب شود رنگ بوجود می‌آید.

نور سفید از طیف کاملی از رنگ‌ها تشکیل یافته‌است. اگر یک ناحیه باریک از طول موج‌های نور سفید توسط ماده جذب شود بقیه طول موج‌ها از ماده عبور کرده و چشم انسان طول موج‌های ترکیبی که از ماده عبور کرده را می‌بیند.

رنگ به هر مایع، شبهه مایع یا هر ترکیب صمغ مانندی که موقع اعمال شدن، لایه نازکی را جهت پوشاندن جسمی جامد ایجاد کند، گویند.


سایه

سایه منطقه‌ای است که نور از منبع آن به علت ممانعتی یک جسم ایجاد می‌کند قابل دسترسی نیست و همهٔ فضای پشت یک جسم تاریک به همراه نور جلوی آن را در بر می‌گیرد.

ویژگی‌ها

کوچکترین زاویه میان مسیر نور، سطحی که سایه بر آن می‌افتد، بلندترین سایه را ایجاد می‌کند. اگر جسم به منبع نور نزدیک باشد، سایه بزرگ است و اگر سطح خمیده باشد، انحراف‌های بیشتری وجود خواهد داشت

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 11:49  توسط موسوی  |